FUNGSI KPKA

KESELAMATAN & kESIHATAN PEKERJAAN

Memastikan keselamatan dan kesihatan semua warga  yang berurusan dengan UTeM sentiasa terjamin.

PENGURUSAN TENAGA

Mempromosi dan mengawal selia penggunaan tenaga secara cekap dan mampan di kalangan warga Universiti untuk kesejahteraan bersama.

AMALAN HIJAU

Melaksanakan tadbir urus berteraskan aspek amalan hijau bagi Universiti seperti pengurusan air, sisa dan bahan api secara lestari.

PENTADBIRAN & KEWANGAN

Melaksanakan tadbir urus pentadbiran dan kewangan yang efisyen selaras dengan misi dan visi jabatan.

 

Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar (KPKA) kini merupakan gabungan dua (2) pejabat iaitu Pejabat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PKKP) serta Pusat Kelestarian dan Alam Sekitar (PKA) yang berpayung di bawah Pejabat PNC (PPF). Mesyuarat Eksekutif Universiti Bil. 2/2020 pada 26 Februari 2020 telah meluluskan penstrukturan semula pejabat/pusat di bawah Penolong Naib Canselor (Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti) [PNC (PPF)] berkuat kuasa bermula 1 Jun 2020.

lagi +

Mengenai KPKA
KPKA mengambil inisiatif serta tanggungjawab penuh untuk menerapkan budaya kerja selamat dan cintakan alam sekitar bagi mencorak pembangunan kampus lestari. 
Visi
Misi
Motto
Objektif

GALERI VIDEO

APLIKASI ATAS TALIAN

ADUAN ONLINE
Email UTeM
MyKKP
eFEMS
eSWIS
ePerolehan
MyMesyuarat
Muat Turun
SMSM
SMKB
SMF

RAKAN STRATEGIK

JKKP
NIOSH
BOMBA
MY HEALTH
JICA
PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU
JAS
SEDA
AEMAS
PERKESO
MBKKP
SITUASI TERKINI PANDEMIK COVID-19 DI MALAYSIA
0 +
KESELURUHAN
0 +
SEMBUH
0 +
AKTIF
0 +
KEMATIAN
Image
Image
Image

Search