AMALAN HIJAU

Image

1. Melaksanakan tadbir urus dari aspek pentadbiran dan sumber bagi memastikan misi dan visi berkaitan amalan hijau tercapai.
2. Melaksanakan tadbir urus dari aspek    penyelidikan dan pengajian bagi memastikan misi dan visi berkaitan amalan hijau tercapai.
3. Memantau aspek pembangunan sahsiah warga UTeM bagi memastikan misi dan visi berkaitan alam hijau tercapai.
4. Melaporkan analisa penggunaan tenaga dan inisiatif penjimatan semasa kepada pengurusan tertinggi. 

Search