KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Image
1. Melaksanakan tadbir urus dari aspek pentadbiran dan sumber bagi memastikan misi dan visi berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tercapai.
2. Melaksanakan tadbir urus dari aspek penyelidikan dan pengajian bagi memastikan misi dan visi berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tercapai.
3. Memantau aspek pembangunan sahsiah warga UTeM bagi memastikan misi dan visi berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tercapai.
4. Melaporkan amalan yang tidak selamat dan sihat di tempat kerja yang diperolehi berdasarkan Sistem Pelaporan Kemalangan kepada JKKP Malaysia.

Search