PENGURUSAN TENAGA

Image

1. Mengurus aspek pelaksanaan pentadbiran sumber bagi memastikan misi dan visi berkaitan pengurusan tenaga mampan tercapai.
2. Mengurus aspek pelaksanaan Pengurusan Tenaga bagi memastikan misi dan visi berkaitan penjimatan tercapai.
3. Mengurus aspek pembangunan sahsiah warga UTeM bagi memastikan misi dan visi berkaitan kelestarian dan alam sekitar Universiti tercapai.
4. Melaporkan analisa penggunaan tenaga dan inisiatif penjimatan semasa kepada pengurusan tertinggi.

 

Search