PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Image

1. Melaksanakan tadbir urus pentadbiran dan kewangan yang lebih efisyen selaras dengan  misi dan visi jabatan.
2. Menguruskan keperluan Sumber Manusia dan Perkhidmatan jabatan.
3. Menyelaraskan perancangan latihan dan kursus yang bersesuaian serta membantu kemajuan kerjaya staf jabatan.
4. Memantau segala tuntutan yang dibuat oleh staf jabatan mematuhi peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

 

Search