MENGENAI KPKA

Visi | Misi | Motto | Unit | Logo | Staf

Image

VISI

Menjadi peneraju bagi keselamatan pekerjaan dan pusat kelestarian serantau.

MISI

Memastikan keselamatan pekerjaan terjamin dan menekankan pembangunan lestari melalui penyebaran ilmu, penyelidikan dan khidmat masyarakat bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif.

MOTTO

"Keselamatan pekerjaan dibudayakan, amalan hijau dilestarikan"

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap keselamatan pekerjaan dan kelestarian alam sekitar khasnya di kalangan warga UTeM melalui promosi, perkongsian dan penyebaran maklumat untuk mencorak pembangunan kampus lestari.
  • Menyelaras dan menyediakan kemudahan bagi inisiatif strategik aktiviti pembelajaran, penyelidikan dan khidmat masyarakat berkaitan keselamatan pekerjaan dan kelestarian alam sekitar di peringkat universiti.
  • Mewujudkan kumpulan tenaga pakar sebagai perunding dalam projek dan aktiviti yang berkaitan.
  • Mendokumentasikan aktiviti keselamatan pekerjaan dan kelestarian alam sekitar meliputi hasil pembelajaran, aktiviti penyelidikan dan perundingan, dan program khidmat masyarakat kepada komuniti di negeri Melaka.
  • Mewujudkan saluran komunikasi dua hala untuk meningkatkan kerjasama dan perundingan antara majikan dan pekerja dalam meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja
  • Membantu dalam penyediaan, pelaksanaan, kajian semula dan peningkatan dasar keselamatan pekerjaan dan kelestarian alam sekitar.
  • Mencadang dan melaksanakan penambahbaikan aktiviti pemulihan berkaitan keselamatan pekerjaan dan kelestarian alam sekitar.

UNIT KPKA

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
Pengurusan Tenaga
Amalan Hijau
Pentadbiran & Kewangan

LOGO KPKA

Image

MAKNA LOGO KPKA

Orang - Memastikan keselamatan dan kesihatan semua warga  pekerja, pelajar dan semua pekerja yang berurusan dengan UTeM sentiasa terjamin.
Daun - Mewujudkan persekitaran di UTeM yang kondusif dengan menekankan amalan dan teknologi hijau.

WARNA

Merah - Komitmen untuk membudayakan amalan kerja selamat dalam persekitaran yang sihat di kalangan majikan, pekerja dan semua pihak di UTeM.       
Hijau - Komitmen untuk menerapkan penghayatan amalan hijau kepada seluruh warga UTeM ke arah melestarikan alam sekitar.

 

STAF KPKA

Profesor Madya Ts. Juhari bin Ab Razak

Profesor Madya Ts. Juhari bin Ab Razak
Pengarah
No. Tel : 062704434
Email : juhari@utem.edu.my

Profesor Madya Ts. Juhari bin Ab RazakPengarah, Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar
Dr. Mohd Haizal bin Mohd Husin

Dr. Mohd Haizal bin Mohd Husin
Timbalan Pengarah, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
No. Tel : 062704361
Email : haizal@utem.edu.my

Dr. Mohd Haizal bin Mohd HusinTimbalan Pengarah, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Profesor Madya Dr. Musthafah bin Mohd Tahir

PM Dr. Musthafah bin Mohd Tahir
Timbalan Pengarah, Kelestarian Alam Sekitar
No. Tel : 062704493
Email : musthafah@utem.edu.my

Profesor Madya Dr. Musthafah bin Mohd TahirTimbalan Pengarah, Kelestarian Alam Sekitar
Ts. Dr. Mohamad Fani bin Sulaima

Ts.Dr. Mohamad Fani bin Sulaima
Pengurus (Tenaga)
No. Tel : 062702251
Email : fani@utem.edu.my

Ts. Dr. Mohamad Fani bin SulaimaPengurus (Tenaga)
Puan Siti Rohana binti Omar

Puan Siti Rohana binti Omar
Pengurus (Amalan Hijau)
No. Tel : 062704502
Email : sitirohana@utem.edu.my

Puan Siti Rohana binti OmarPengurus (Amalan Hijau)
Dr. Mohamad Firdaus bin Sukri

Dr. Mohamad Firdaus bin Sukri
Penyelaras Pengurusan Tenaga Zon 1
No. Tel : 062704401
Email : mohdfirdaus@utem.edu.my

Dr. Mohamad Firdaus bin SukriPenyelaras Pengurusan Tenaga Zon 1
Ir. Dr. Aida Fazliana binti Abdul Kadir

Ir. Dr. Aida Fazliana binti Abdul Kadir
Penyelaras Pengurusan Tenaga Zon 2
No. Tel : 062702132
Email : fazliana@utem.edu.my

Ir. Dr. Aida Fazliana binti Abdul KadirPenyelaras Pengurusan Tenaga Zon 2
Dr. Mohd Nur Azmi bin Nordin

Dr. Mohd Nur Azmi bin Nordin
Penyelaras Pengurusan Air
No. Tel : 062704413
Email : mnazmi@utem.edu.my

Dr. Mohd Nur Azmi bin NordinPenyelaras Pengurusan Air
Dr. Khairul Fadzli bin Samat

Dr. Khairul Fadzli bin Samat
Penyelaras Pengurusan Sisa
No. Tel : 062702636
Email : khairul.fadzli@utem.edu.my

Dr. Khairul Fadzli bin SamatPenyelaras Pengurusan Sisa
Puan Azlina binti Amzah

Puan Azlina binti Amzah
Penolong Pendaftar
No. Tel : 062701978
Email : azlina@utem.edu.my

Puan Azlina binti AmzahPenolong Pendaftar
Encik Azlan bin Ahmad

Encik Azlan bin Ahmad
Penolong Jurutera
No. Tel : 062704550
Email : azlan.ahmad@utem.edu.my

Encik Azlan bin AhmadPenolong Jurutera
Puan Yang Chik binti Abdul Rahman

Puan Yang Chik binti Abdul Rahman
Setiausaha Pejabat
No. Tel : 062704491
Email : yangchik@utem.edu.my

Puan Yang Chik binti Abdul RahmanSetiausaha Pejabat
Encik Mohd Ridzuan bin Jamaludin

Encik Mohd Ridzuan bin Jamaludin
Penolong Jurutera
No. Tel : 062704547
Email : mohdridzuan@utem.edu.my

Encik Mohd Ridzuan bin JamaludinPenolong Jurutera
Encik Sahar bin Salehan

Encik Sahar bin Salehan
Penolong Jurutera
No. Tel : 062704543
Email : sahar@utem.edu.my

Encik Sahar bin SalehanPenolong Jurutera
Encik Mohd Hisyam bin Ibrahim

Encik Mohd Hisyam bin Ibrahim
Penolong Jurutera
No. Tel : 062704499
Email : mohdhisyam@utem.edu.my

Encik Mohd Hisyam bin IbrahimPenolong Jurutera
Puan Mawarni binti Manan

Puan Mawarni binti Manan
Penolong Jurutera
No. Tel : 062704500
Email : mawarni@utem.edu.my

Puan Mawarni binti MananPenolong Jurutera
Puan Rusni binti Hasan

Puan Rusni binti Hasan
Pembantu Makmal Kanan
No. Tel : 062704545
Email : rusni@utem.edu.my

Puan Rusni binti HasanPembantu Makmal Kanan
Puan Norashidah binti Tajuddin

Puan Norashidah binti Tajuddin
Pembantu Tadbir
No. Tel : 062701769
Email : norashidah@utem.edu.my

Puan Norashidah binti TajuddinPembantu Tadbir
Encik Mohamad Roslan bin Sabtu

Encik Mohamad Roslan bin Sabtu
Pembantu Operasi
No. Tel : 062701771
Email : roslan@utem.edu.my

Encik Mohamad Roslan bin SabtuPembantu Operasi

Search